Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 980
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,98
Antal bud :
22
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,4360(121,753)
Lägsta ränta :
-0,4400(121,771)
Högsta ränta :
-0,4350(121,748)
% of Eq Price Lvl :
55,83