Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 030
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,52
Antal bud :
29
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,5791(104,040)
Lägsta ränta :
0,5700(104,130)
Högsta ränta :
0,5840(103,992)
% of Eq Price Lvl :
82,29

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 980
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,98
Antal bud :
22
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,4360(121,753)
Lägsta ränta :
-0,4400(121,771)
Högsta ränta :
-0,4350(121,748)
% of Eq Price Lvl :
55,83