Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 775
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,55
Antal bud :
31
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,5887(124,939)
Lägsta ränta :
0,5820(125,053)
Högsta ränta :
0,5890(124,934)
% of Eq Price Lvl :
47,50