Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 775
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,55
Antal bud :
31
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,5887(124,939)
Lägsta ränta :
0,5820(125,053)
Högsta ränta :
0,5890(124,934)
% of Eq Price Lvl :
47,50

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
7 800
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,60
Antal bud :
29
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,3732(122,610)
Lägsta ränta :
-0,3860(122,695)
Högsta ränta :
-0,3710(122,596)
% of Eq Price Lvl :
41,67