Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008588271
Förfall :
2016-10-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 685
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,34
Antal bud :
31
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,8137(100,170)
Lägsta ränta :
-0,8300(100,173)
Högsta ränta :
-0,8060(100,168)
% of Eq Price Lvl :
95,00