Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008588289
Förfall :
2016-11-16
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
23 502
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,88
Antal bud :
44
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,8075(100,232)
Lägsta ränta :
-0,8460(100,243)
Högsta ränta :
-0,8000(100,229)
% of Eq Price Lvl :
51,43

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008588271
Förfall :
2016-10-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 685
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,34
Antal bud :
31
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,8137(100,170)
Lägsta ränta :
-0,8300(100,173)
Högsta ränta :
-0,8060(100,168)
% of Eq Price Lvl :
95,00