Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008588289
Förfall :
2016-11-16
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
23 502
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,88
Antal bud :
44
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,8075(100,232)
Lägsta ränta :
-0,8460(100,243)
Högsta ränta :
-0,8000(100,229)
% of Eq Price Lvl :
51,43