Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 070
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
26
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,4389(111,646)
Lägsta ränta :
1,4200(111,936)
Högsta ränta :
1,4600(111,323)
% of Eq Price Lvl :
13,33