Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 070
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
26
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,4389(111,646)
Lägsta ränta :
1,4200(111,936)
Högsta ränta :
1,4600(111,323)
% of Eq Price Lvl :
13,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
18 100
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
5,17
Antal bud :
37
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,0272(123,660)
Lägsta ränta :
-0,0311(123,681)
Högsta ränta :
-0,0250(123,648)
% of Eq Price Lvl :
3,80