Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 121
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,3307(113,376)
Lägsta ränta :
1,3100(113,701)
Högsta ränta :
1,3590(112,934)
% of Eq Price Lvl :
39,00