Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 121
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,3307(113,376)
Lägsta ränta :
1,3100(113,701)
Högsta ränta :
1,3590(112,934)
% of Eq Price Lvl :
39,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 950
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,41
Antal bud :
26
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,5250(117,749)
Lägsta ränta :
0,5250(117,749)
Högsta ränta :
0,5250(117,749)
% of Eq Price Lvl :
98,59