Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
27 390
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
53
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,6402(100,346)
Lägsta ränta :
-0,6800(100,368)
Högsta ränta :
-0,6310(100,341)
% of Eq Price Lvl :
87,75