Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
27 390
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
53
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,6402(100,346)
Lägsta ränta :
-0,6800(100,368)
Högsta ränta :
-0,6310(100,341)
% of Eq Price Lvl :
87,75

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007783329
Förfall :
2016-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
19 700
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,94
Antal bud :
30
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,6560(100,175)
Lägsta ränta :
-0,6900(100,184)
Högsta ränta :
-0,6400(100,171)
% of Eq Price Lvl :
50,00