Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008405898
Förfall :
2016-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 966
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
37
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,6452(100,362)
Lägsta ränta :
-0,6640(100,372)
Högsta ränta :
-0,6330(100,355)
% of Eq Price Lvl :
32,27