Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008405898
Förfall :
2016-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 966
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
37
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,6452(100,362)
Lägsta ränta :
-0,6640(100,372)
Högsta ränta :
-0,6330(100,355)
% of Eq Price Lvl :
32,27

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
23 098
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,08
Antal bud :
32
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,6561(100,201)
Lägsta ränta :
-0,6710(100,205)
Högsta ränta :
-0,6450(100,198)
% of Eq Price Lvl :
31,67