Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
410
Emitterat institutioner:
300
Teckningskvot :
1,37
Antal bud :
21
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,1021(101,336)
Lägsta ränta :
0,0900(101,537)
Högsta ränta :
0,1230(100,991)
% of Eq Price Lvl :
20,00