Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
700
Total budvolym :
1 160
Emitterat institutioner:
700
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
26
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,5651(115,183)
Lägsta ränta :
-0,5865(115,410)
Högsta ränta :
-0,5600(115,129)
% of Eq Price Lvl :
89,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
410
Emitterat institutioner:
300
Teckningskvot :
1,37
Antal bud :
21
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,1021(101,336)
Lägsta ränta :
0,0900(101,537)
Högsta ränta :
0,1230(100,991)
% of Eq Price Lvl :
20,00