Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 500
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,5136(100,137)
Lägsta ränta :
-0,5400(100,144)
Högsta ränta :
-0,5010(100,134)
% of Eq Price Lvl :
25,00