Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
14 681
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,17
Antal bud :
21
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,5338(100,278)
Lägsta ränta :
-0,5600(100,292)
Högsta ränta :
-0,5260(100,274)
% of Eq Price Lvl :
78,78

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 500
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,5136(100,137)
Lägsta ränta :
-0,5400(100,144)
Högsta ränta :
-0,5010(100,134)
% of Eq Price Lvl :
25,00