Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
14 681
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,17
Antal bud :
21
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,5338(100,278)
Lägsta ränta :
-0,5600(100,292)
Högsta ränta :
-0,5260(100,274)
% of Eq Price Lvl :
78,78