Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 670
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
30
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,3827(120,914)
Lägsta ränta :
0,3775(120,972)
Högsta ränta :
0,3870(120,867)
% of Eq Price Lvl :
61,43