Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 670
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
30
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,3827(120,914)
Lägsta ränta :
0,3775(120,972)
Högsta ränta :
0,3870(120,867)
% of Eq Price Lvl :
61,43

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 540
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
20
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,1665(123,646)
Lägsta ränta :
0,1600(123,698)
Högsta ränta :
0,1720(123,602)
% of Eq Price Lvl :
55,00