Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 262
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,05
Antal bud :
31
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,9670(100,355)
Lägsta ränta :
0,9668(100,357)
Högsta ränta :
0,9670(100,355)
% of Eq Price Lvl :
71,31