2015-05-22

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 262
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,05
Antal bud :
31
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,9670(100,355)
Lägsta ränta :
0,9668(100,357)
Högsta ränta :
0,9670(100,355)
% of Eq Price Lvl :
71,31

Uppköp

Auktionsdatum :
2015-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 182
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
0,7700
% of Eq Price Lvl :