Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
955
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
20
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,5898(106,631)
Lägsta ränta :
-0,6000(106,707)
Högsta ränta :
-0,5800(106,559)
% of Eq Price Lvl :
95,00