Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
955
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
20
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,5898(106,631)
Lägsta ränta :
-0,6000(106,707)
Högsta ränta :
-0,5800(106,559)
% of Eq Price Lvl :
95,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 450
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,1111(104,906)
Lägsta ränta :
-1,1210(104,947)
Högsta ränta :
-1,1075(104,891)
% of Eq Price Lvl :
100,00