Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 975
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,95
Antal bud :
31
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,5500(115,973)
Lägsta ränta :
-0,5500(115,973)
Högsta ränta :
-0,5500(115,973)
% of Eq Price Lvl :
50,00