Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 975
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,95
Antal bud :
31
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,5500(115,973)
Lägsta ränta :
-0,5500(115,973)
Högsta ränta :
-0,5500(115,973)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 450
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,90
Antal bud :
13
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,6600(107,408)
Lägsta ränta :
-0,6600(107,408)
Högsta ränta :
-0,6600(107,408)
% of Eq Price Lvl :
83,33