Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006027223
Förfall :
2014-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 836
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
58
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,4860(99,748)
Lägsta ränta :
0,4550(99,764)
Högsta ränta :
0,5180(99,732)
% of Eq Price Lvl :
27,95