Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006027223
Förfall :
2014-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 836
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
58
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,4860(99,748)
Lägsta ränta :
0,4550(99,764)
Högsta ränta :
0,5180(99,732)
% of Eq Price Lvl :
27,95

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 630
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,53
Antal bud :
32
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,5420(99,856)
Lägsta ränta :
0,5100(99,864)
Högsta ränta :
0,5550(99,852)
% of Eq Price Lvl :
34,00