Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005876836
Förfall :
2014-07-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 570
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,26
Antal bud :
49
Antal acc bud :
46
Snittränta :
0,6604(99,844)
Lägsta ränta :
0,6000(99,859)
Högsta ränta :
0,7100(99,833)
% of Eq Price Lvl :
38,44