Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 987
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,80
Antal bud :
44
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,6129(99,749)
Lägsta ränta :
0,5700(99,766)
Högsta ränta :
0,6300(99,742)
% of Eq Price Lvl :
72,61

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005876836
Förfall :
2014-07-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 570
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,26
Antal bud :
49
Antal acc bud :
46
Snittränta :
0,6604(99,844)
Lägsta ränta :
0,6000(99,859)
Högsta ränta :
0,7100(99,833)
% of Eq Price Lvl :
38,44