Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005567278
Förfall :
2014-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 785
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,56
Antal bud :
32
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,7106(99,687)
Lägsta ränta :
0,6750(99,703)
Högsta ränta :
0,7290(99,679)
% of Eq Price Lvl :
97,67