Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005567278
Förfall :
2014-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 785
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,56
Antal bud :
32
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,7106(99,687)
Lägsta ränta :
0,6750(99,703)
Högsta ränta :
0,7290(99,679)
% of Eq Price Lvl :
97,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005620838
Förfall :
2014-04-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 770
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,58
Antal bud :
47
Antal acc bud :
38
Snittränta :
0,7283(99,806)
Lägsta ränta :
0,6800(99,819)
Högsta ränta :
0,7400(99,803)
% of Eq Price Lvl :
63,48