Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005567278
Förfall :
2014-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 730
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
59
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,8834(99,526)
Lägsta ränta :
0,8200(99,560)
Högsta ränta :
0,8920(99,522)
% of Eq Price Lvl :
58,00