Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005567278
Förfall :
2014-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
59
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,8834(99,526)
Lägsta ränta :
0,8200(99,560)
Högsta ränta :
0,8920(99,522)
% of Eq Price Lvl :
58,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005392552
Förfall :
2014-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
31
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,8871(99,747)
Lägsta ränta :
0,8400(99,760)
Högsta ränta :
0,8920(99,745)
% of Eq Price Lvl :
74,00