Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 930
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,93
Antal bud :
13
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,6482(117,757)
Lägsta ränta :
1,6440(117,801)
Högsta ränta :
1,6570(117,664)
% of Eq Price Lvl :
13,33