2011-11-16

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 582
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,58
Antal bud :
22
Antal acc bud :
11
Snittränta :
2,1650(127,342)
Lägsta ränta :
2,1550(127,587)
Högsta ränta :
2,1800(126,977)
% of Eq Price Lvl :
4,80

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 930
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,93
Antal bud :
13
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,6480(117,757)
Lägsta ränta :
1,6440(117,801)
Högsta ränta :
1,6570(117,664)
% of Eq Price Lvl :
13,33