Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003495613
Förfall :
2011-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 645
Emitterat institutioner:
7 499
Teckningskvot :
1,69
Antal bud :
59
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,6960(99,640)
Lägsta ränta :
0,6580(99,659)
Högsta ränta :
0,7200(99,627)
% of Eq Price Lvl :
61,39