Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003393131
Förfall :
2010-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
14 556
Emitterat institutioner:
7 497
Teckningskvot :
1,94
Antal bud :
53
Antal acc bud :
28
Snittränta :
0,5000(99,867)
Lägsta ränta :
0,4700(99,875)
Högsta ränta :
0,5100(99,864)
% of Eq Price Lvl :
78,06

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003495613
Förfall :
2011-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 645
Emitterat institutioner:
7 499
Teckningskvot :
1,69
Antal bud :
59
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,6960(99,640)
Lägsta ränta :
0,6580(99,659)
Högsta ränta :
0,7200(99,627)
% of Eq Price Lvl :
61,39