Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 559
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
3,11
Antal bud :
56
Antal acc bud :
30
Snittränta :
0,1550(99,917)
Lägsta ränta :
0,0980(99,947)
Högsta ränta :
0,1800(99,903)
% of Eq Price Lvl :
61,04