Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003077353
Förfall :
2010-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
24 211
Emitterat institutioner:
12 495
Teckningskvot :
1,94
Antal bud :
63
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,1160(99,976)
Lägsta ränta :
0,0780(99,984)
Högsta ränta :
0,1400(99,971)
% of Eq Price Lvl :
50,38

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002981175
Förfall :
2010-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 281
Emitterat institutioner:
7 497
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
66
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,1030(99,971)
Lägsta ränta :
0,0680(99,981)
Högsta ränta :
0,1200(99,966)
% of Eq Price Lvl :
1,17

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 559
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
3,11
Antal bud :
56
Antal acc bud :
30
Snittränta :
0,1550(99,917)
Lägsta ränta :
0,0980(99,947)
Högsta ränta :
0,1800(99,903)
% of Eq Price Lvl :
61,04