Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002981175
Förfall :
2010-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 281
Emitterat institutioner:
7 497
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
66
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,1030(99,971)
Lägsta ränta :
0,0680(99,981)
Högsta ränta :
0,1200(99,966)
% of Eq Price Lvl :
1,17