Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 800
Total budvolym :
172
Emitterat institutioner:
127
Teckningskvot :
0,10
Antal bud :
6
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,6150(153,431)
Lägsta ränta :
1,6000(153,778)
Högsta ränta :
1,6280(153,131)
% of Eq Price Lvl :
100,00