Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 800
Total budvolym :
172
Emitterat institutioner:
127
Teckningskvot :
0,10
Antal bud :
6
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,6150(153,431)
Lägsta ränta :
1,6000(153,778)
Högsta ränta :
1,6280(153,131)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 800
Total budvolym :
1 967
Emitterat institutioner:
1 763
Teckningskvot :
0,70
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,5400(153,775)
Lägsta ränta :
1,5290(153,940)
Högsta ränta :
1,5500(153,626)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Uppköp

Auktionsdatum :
2009-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 613
Total budvolym :
Uppköpt institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :
Uppköpsränta :
% of Eq Price Lvl :