Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 800
Total budvolym :
1 221
Emitterat institutioner:
629
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
15
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,8420(150,565)
Lägsta ränta :
1,8380(150,656)
Högsta ränta :
1,8480(150,428)
% of Eq Price Lvl :
100,00