2008-10-02

Uppköp

Auktionsdatum :
2008-10-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 203
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
1,7250
% of Eq Price Lvl :
 

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 800
Total budvolym :
1 221
Emitterat institutioner:
629
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
15
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,8420(150,565)
Lägsta ränta :
1,8380(150,656)
Högsta ränta :
1,8480(150,428)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 800
Total budvolym :
2 246
Emitterat institutioner:
1 948
Teckningskvot :
0,80
Antal bud :
23
Antal acc bud :
20
Snittränta :
1,8430(151,948)
Lägsta ränta :
1,8290(152,159)
Högsta ränta :
1,8530(151,797)
% of Eq Price Lvl :
100,00