Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 931
Total budvolym :
787
Emitterat institutioner:
228
Teckningskvot :
0,41
Antal bud :
18
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,5690(154,212)
Lägsta ränta :
1,5610(154,405)
Högsta ränta :
1,5780(153,994)
% of Eq Price Lvl :
43,33