Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 876
Total budvolym :
1 970
Emitterat institutioner:
1 370
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,5090(154,803)
Lägsta ränta :
1,4990(154,964)
Högsta ränta :
1,5300(154,466)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 931
Total budvolym :
787
Emitterat institutioner:
228
Teckningskvot :
0,41
Antal bud :
18
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,5690(154,212)
Lägsta ränta :
1,5610(154,405)
Högsta ränta :
1,5780(153,994)
% of Eq Price Lvl :
43,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 001
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :