Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 876
Total budvolym :
1 970
Emitterat institutioner:
1 370
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,5090(154,803)
Lägsta ränta :
1,4990(154,964)
Högsta ränta :
1,5300(154,466)
% of Eq Price Lvl :
100,00